GENERALFORSAMLING - Generalforsamling 2021

Torsdag d. 26. august 2021

ULVSHALE-FÆLLESSKOV DIGELAG

 

ordinær generalforsamling
lørdag den 18. september 2021 kl. 10.00

 

DAGSORDEN:


1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Godkendelse af revideret regnskab 2020
4. Forelæggelse af budget 2021
5. Forslag fra interessenter
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Øernes Revision
9. Eventuelt

 

P.b.v.

Kirsten Overgaard

Formand

 

Indkaldelsen medbringes som adkomst til generalforsamlingen.
Stemmesedler udleveres kun ved forevisning af indkaldelsen.