GENERALFORSAMLING - Generalforsamling 2022

Torsdag d. 7. april 2022

 

ULVSHALE-FÆLLESSKOV DIGELAG

Afholder ordinær generalforsamling lørdag den 30. april 2022 kl. 10.00

på Thorsvang Samler museum, Thorsvangs Allé 7, 4780 Stege

 

 DAGSORDEN:


                  1. Valg af dirigent og referent


                  2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år


                  3. Godkendelse af revideret regnskab 2021


                  4. Forelæggelse af budget 2022

 

                  5. Behandling af indkomne forslag

 

                      A. Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring. (vedhæftet indkaldelsen)

                      B. Forslag fra interessenter. (ingen indkomne forslag)


                  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer

                      Der skal vælges 3 bestyrelsesmedlemmer

                      Kirsten Overgaard har valgt at udtræde af bestyrelsen.

 

                      I henhold til de foreslåede vedtægtsændringer og med forventning om

                      vedtagelse af disse foreslås valg af yderligere 2 bestyrelsesmedlemmer.


                  7. Valg af suppleanter

                      I henhold til de foreslåede vedtægtsændringer og med forventning om

                      vedtagelse af disse foreslås valg af 2 suppleanter


                  8. Valg af revisor – Øernes revision foreslås genvalgt


                  9. Eventuelt

 

                      P.b.v.

 

                      Kirsten Overgaard

                      Formand

 

                      Indkaldelsen medbringes som adkomst til generalforsamlingen.

                      Stemmesedler udleveres kun ved forevisning af indkaldelsen.

 

Download: Årsrapport for året 2021 samt budget 2022 (pdf - 238 kb)

 

Download: Revisionsprotokollat for regnskabsåret 2021 (pdf - 213 kb)

 

Download: Ledelsens regnskabserklæring 2021 (pdf - 115 kb) 

 

Download: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændring (pdf - 34 kb)