GENERALFORSAMLING - Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling lørdag d. 6 april 2024

Onsdag d. 20. marts 2024

Dagsorden:


  1. Valg af dirigent og referent.


  2. Beretning om digelagets aktiviteter i det forgangne år.


  3. Godkendelse af revideret regnskab 2023.

      Øernes Revision og Registreret Revisor Jesper Naur Larsen vil være til stede.  


  4. Forelæggelse af budget for 2024.

 

  5. Behandling af indkomne forslag.

 

5.1.

Peter Klagenberg, COWI præsenterer muligheder for Kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej (fase 2).
Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at COWI går videre med at undersøge muligheder for Kystsikring af strækningen langs Ulvshalevej.

 

5.2.

Gennemgang og afstemning af indkomne forslag fra medlemmer - Se bilag

                     

  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer,

       a. Ege Lau Frandsen – modtager ikke genvalg

           Bestyrelsen anbefaler Pia Stoklund Winther, Ulvshalevej 189

 

       b. Ole Lie – modtager genvalg.

 

       c. Alex Friis Hansen – modtager genvalg.

           
  7. Valg af 2 suppleanter,

      Bestyrelsen anbefaler

 

      a. Per Flemming Christensen, Bøndernes vej 27

 

      b. Nina Hemmingsen, Vibevej 15 

 

  8. Valg af revisor

      Bestyrelsen foreslår genvalg til Øernes Revision.


  9. Eventuelt.

 

P.b.v.

 

Ege Lau Frandsen

Formand

 

Indkaldelsen medbringes som adkomst til generalforsamlingen.

Stemmesedler udleveres kun ved forevisning af indkaldelsen.

 

Download: TILMELDING til Ordinær Generalforsamling i Mønshallen lørdag 06.04.2024 (docx - 835 kb)

 

Download: Dagsorden til ordinær generalforsamling lørdag d. 6. april 2024 kl. 10 (pdf - 60 kb)

 

Download: Pkt. 3 Årsregnskab 2023-underskrevet (pdf - 221 kb)

 

Download: Pkt. 3 Revisionsprotokollat 2023-underskrevet (pdf - 173 kb)

 

Download: Pkt. 3. Ledelsens regnskabserklæring 2023-underskrevet (pdf - 110 kb)

 

 

Download: Pkt. 5.2 Oversigt Forslag indsendt til generalforsamling 06.04.2024 (pdf - 57

kb)

Download: Pkt. 5.2 Indkomne forslag til generalforsamlingen 06.04.2024 (pdf - 2,8 MB)

 

Download: FULDMAGT ordinær generalforsamling i Mønshallen lørdag d. 06.04.2024 (pdf - 13 kb)

 

Download: FULDMAGT ordinær generalforsamling i Mønshallen lørdag d. 06.04.2024 (docx - 834 kb)