NYHEDER - FORHØJET VANDSTAND

Fredag d. 20. oktober 2023

DMI VARSLER OM HØJ VANDSTAND OG FARLIGT VEJR I VORES OMRÅDE. FØLG MED HER PÅ SIDEN, HVOR VI LØBENDE OPDATERER MED NYT OM SITUATIONEN.

(Opdateret 20. oktober kl. 08.30)

Læs herunder om:

  • Afhentning af sandsække

  • Hvad kan du gøre

  • Kontakt ved akutte behov

  • Lokal risikoprognose

  • Hvad gør kommunen

  • Varslet fra DMI

Du kan følge med i prognoserne på DMI's hjemmeside her, vælg kortet for "Vandstand".

AKTUEL SITUATION FREDAG 20/10 KL. 08.30:

Aktuel vandstand ifølge DMI: Stege +108 (prognose), Kalvehave +99 (målt), Klintholm +90 (målt), Rødvig, Stevns +103 (målt) og Hesnæs Nordfalster +120 (målt).

Aktuel prognose ifølge DMI for max vandstand omkring midnat fredag/lørdag: Møn +150-180, Præstø +180-240, Vordingborg +30-60.

Der uddeles fortsat sandsække i Stege og Præstø. Mange har hentet og sikret deres bygninger.

I Præstø og i Stege arbejdes der fortsat i dag på yderligere sikring ved havnene.

I havnene meldes om at der er gjort de nødvendige forberedelser. Vandstanden stiger og flere steder er kanter og gangbroer oversvømmede, så færdsel i havnene skal ske med meget stor forsigtighed! Hold dig væk, hvis du ikke har absolut nødvendigt ærinde.

Blæsten tager til i løbet af dagen, så pas på væltede træer mv., hvis du skal færdes udenfor.

AFHENTNING AF SANDSÆKKE

Vordingborg Kommune stiller sandsække til rådighed for alle borgere.

Sandsække kan afhentes følgende steder:

Stege: v/Sukkerfabrikken

Afhentningen kan finde sted hele døgnet.

Se præcist hvor afhentningen foregår på kortet her 

Hvis du har mulighed for at hjælpe din nabo med at hente sække, så gør meget gerne det. 

Tjek varslerne for vandstand på DMI for om du bor i et risikoområde. I vores område er det de østlige kyster, der er i størst risiko.

HVAD KAN DU GØRE

Det er dit eget ansvar at sikre din ejendom mod vandindtrængen.

Beredskabsstyrelsen har lavet en video, som viser, hvordan man forebygger oversvømmelse af huset med sandsække - se video.

Hold øje med prognoserne og tag de nødvendige forholdsregler. Overvej om du har brug for sandsække, sørg for at sikre løse genstande udendørs og overvej din færdsel. Den kraftige blæst kan gøre det farligt at færdes udenfor og på vejene.

Hjælp gerne dine naboer.

KONTAKT VED AKUTTE BEHOV 

Kontakt kun politi, beredskab eller kommunens akuttelefon ved alvorlige situationer som er/kan blive til fare for lokalområdet. Hvis du får vand i kælderen, væltede træer i egen have eller lignende, så er det dit forsikringsselskab eller et privat skadeservicefirma, du skal kontakte.

Politi/beredskab: Kontakt ved besked om ulykker (politi, brandvæsen, ambulance), ring 112. Ved praj om farlige situationer, ring 114. Giv politi/beredskab besked om eventuelle dige-gennembrud.

Kommunen: Kontakt ved besked om akutte og farlige situationer, fx oversvømmede veje, væltede træer, mv., ring 55 36 25 20 (døgnåben, akuttelefon)

LOKAL RISIKOPROGNOSE

Med baggrund i varslerne fra DMI kan du herunder finde modelberegnede kort, der kan give en indikation af, hvor store oversvømmelser, der kan blive tale om for de områder, hvor vi pt vurderer, at der er størst risiko for oversvømmelser, som kan påvirke mange borgere.

Vær opmærksom på at der er tale om modelberegninger og at det kan blive både bedre og værre end kortene viser. Modellen kan ikke tage højde for vind og bølger.

Her er modelberegning for Stege 

HVAD GØR KOMMUNEN

Uddeler sandsække i Stege og Præstø

Arbejder med afværgetiltag i Præstø og Stege (bl.a. pumpning ved Tubæk Å, etablering af jordvold/sandsække)

Informerer og koordinerer sikring i de kommunale havne

Håndterer henvendelser om veje, træer mv. og sikrer skilte og afmærkning

Foretager opfølgning på prognoser ift. udsatte områder

VARSLET FRA DMI

DMI varsler høj vandstand og farligt vejr med kraftig blæst og vindstød på de østvendte kyster fra torsdag eftermiddag og de følgende døgn.

Der er varsel om alvorlige højvandshændelser især i Stege og Præstø fredag og lørdag i denne uge, særligt om natten fredag til lørdag. Derudover er der også risiko for højvandshændelse ved østkysten af Jungshoved, Østmøn, Hårbølle og Ulvshale. Det skyldes den kraftige blæst fra øst, og at der er højt vand i den botniske bugt, som vil blive blæst ind på de østlige kyster.

Pt. er forventningen vandstigninger på ca. 1,5-1,8 meter plus yderligere fra bølger pga. blæst. En så høj vandstand giver alvorlig risiko for oversvømmelser af havnekaje, virksomheder, ejendomme mv. 

Du kan følge med i prognoserne på DMI's hjemmeside her, vælg kortet for "Vandstand".

VORDINGBORG KOMMUNE
Valdemarsgade 43, 4760 Vordingborg
Telefon 55 36 36 36
Mail via Digital Post på Borger.dk