NYHEDER - Ulvshale-Fællesskov Digerne holdt

Lørdag d. 21. oktober 2023

Download: Nyhedsbrev 21.10.23 efter stormen (pdf - 61 kb)

 

Kære alle medlemmer af Digelaget

DIGET HOLDT – men det var meget meget tæt på, at vi ikke kunne vende tørskoet tilbage til vores sommerhuse. Søndre dige, som netop er renoveret til de lovpligtige kote 2.00 meter klarede stormen fint. Men specielt mellem Fællesskov Strandvej nr. 21 og 23 blev vi aftenen igennem ved med at køre big bags ud til diget for at stoppe et begyndene digebrud. Det lykkedes at undgå digebrud. Der er sket store skader på Nordre dige. Det gælder både forstranden langs Ulvshalevej og strækningerne til Klosterskovgård i øst. Vi står nu overfor en stor opgave med at renovere Nordre dige. Vi har behov for faglig ekspertise for at løse denne opgave. Digelagets bestyrelse vil vende tilbage med nyt, når vi har gennemgået diget tilstand de næste par dage. Sluttelig vil vi gerne takke politi, krisestaben i Vordingborg, Vordingborg kommune for stor støtte og hjælp igennem denne kaotiske og svære periode. Ligeledes en stor tak til Jer medlemmer som har hjulpet med at lægge sandsække, flytte både væk og givet digelagets bestyrelse moralsk støtte.

 

Med venlig hilsen

p.b.v.

Ege Lau Frandsen

Formand