NYHEDER - VIGTIG INFO - De sidste Joller – opstillet ophaler spil mv. på digerne bedes fjernet SENEST søndag den 2. juni.

Fredag d. 24. maj 2024

VIGTIG INFO -  På digerne ligger der stadig enkelte opmagasineret både, ophaler spil mv. hvilket IKKE er tilladt placeret på dige iht. vedtægt §3 stk 6.

§3 Stk. 6.  Digerne må ikke bebygges eller anvendes til oplægning af materialer m.v.

Både på diget 31.05.24

Både, bænke, ophaler spil mv som er placeret på diget, ligger i vejen for at entreprenøren kan afslutte arbejdet med reetablering af digerne samt såningen, der er planlagt i uge 23.  

Alle rekvisitter på digerne bedes være fjernet SENEST søndag den 2. juni. 

Jern spil skal fjernes på dige 31. maj 2024

Mandag den 3. juni vil de ellers blive fjernet af entreprenøren for ejerens risiko.

Foto af både liggende på diget

For at opnå et tæt og effektivt rodnet skal græsset plejes, så det får de bedste betingelser for rodvækst.

Græsset er digets beskyttende ”hud”. Græsset skal have et tæt og dybt rodnet, der fungerer som en armering, der skal kunne holde, når bølgerne brydes på diget.