STORMSKADER, videoer - 20.okt. 2023

Optaget til Digelaget med stor TAK til fotograf Dorte Lund-Nielsen.

01. Fra Husmændenes vej mod vest

 

 

02. Fra ST 700 mod øst - skrå vinkel

 

 

 03. Fra Dige overgang v. Fl. skov strandvej Skrå vinkel

 

  

04. Ligustervej til Klitrosevej 2023

 

 

  

LUFT fra Kristtjørnvej mod vest

 

 

  

LUFT Fra Klitrosevej mod øst 2023

 

 

  

LUFT fra Ulvshalevej til Camping pl. 2023

 

 

  

LUFT Fra Camping pl. mod vest 2023

 

 

  

Bølgebrydder effekt efter stormen 20. okt. 2023 - LUFT fra NATURA2000