Velkommen

Ulvshale-Fællesskov Digelag er oprettet med landvæsenskommissionskendelse

af den 16. december 1874.


Digelaget har til formål at vedligeholde, styrke og bevare de i året 1875 opførte diger med sluser på Møns nordkyst imellem Klosterskovgård og Ulvshale skov og

imellem Ulvshale Pilebugt og Hegnede gamle teglværk..

Digelaget indgår i et kompetanceforhold som hedder Kystdirektoratet, Vordingborg kommune, Digelagets generalforsamling og bestyrelsen, som varetager de daglige forretninger med drift og vedligeholdelse af lagets anlæg og udadtil repræsenterer laget.

I det daglige arbejde er ingeniør Svend-Åge Sørensen, Maribo og

landinspektør Niels Malmskov, Vordingborg tilknyttet laget.

Ulvshale-Fællesskov Digelag modtager ikke tilskud fra stat eller kommune.

Digelagets økonomi hviler alene på bidrag fra lagets medlemmer. Som hovedregel etableres og vedligeholdes kystsikringsanlæg på den Jydske vestkyst af staten, hvorimod resten af Danmarks kystsikringsanlæg (med ganske få undtagelser) etableres og vedligeholdes af grundejerne.


---------- o O o ----------

 

PAS PÅ DIGERNE - Benyt venligst stranden - og IKKE diget.

  • Kun de officielle overgange til standen må benyttes.
  • Det er ikke tilladt at færdes på digerne.
  • Det er ikke tilladt at benytte diget som oplagringsplads for både m.v.
  • Der er ikke tilladt at færdes på stene på kanten af diget.
  • Fritidshusejere bedes informere lånere eller lejere om reglerne for færdsel ved diget.