Referat af Bestyrelsesmøde 16.11.2023

Referat af Bestyrelsesmøde onsdag den 16.11.2023 kl. 19:00 - Afholdt via teams.

Deltagere: Ege, Michael, Dorte, Betty, Ole, Alex, Mette

 

DAGSORDEN

1. Tilføjelse til dagsorden

Der tilføjes punkt 4 a.

 

2. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr.9 den 31.10.2023
Godkendt

 

3. Tilrettelæggelse af informationsmøde den 26.11.23

Dagsorden blev gennemgået. Sendes ud til medlemmerne og lægges op på hjemmesiden.

Tidspunkt kl. 10 – 12.30 i Mønshallerne

 

4. Tilrettelæggelse af ekstraordinær generalforsamling den 26.11.23

Punkter til dagsordenen blev gennemgået og diskuteret.

Skal der stemmes om hele COWI’s forundersøgelsesrapport af 3. november 2023 eller alene om fase 1 heri?

Et flertal i bestyrelsen mente, at der var for stor økonomisk usikkerhed og mange punkter i forundersøgelsesrapporten der kræves yderligere afklaring før, der kan stemmes om den samlede rapport. Fire (4) i bestyrelsen stemte imod og 1 for, at man på den ekstraordinære generalforsamling stemte om den samlede rapport. Flertallet afgjorde derfor, at der alene skal stemmes om fase 1.

 

4a. Bestyrelsen foreslår at igangsætte Fase 1 fra COWI’s forundersøgelsesrapport, som finansieres med ekstra bidragsbetaling. Kr. 10.000 i februar og kr. 8.000 i august. Det blev aftalt, at mødes lørdag den 18. november 2023 for at udfærdige og udsende den endelige dagsorden

 

5. Status på akut handleplan under katastrofefonden
Udskudt

 

6. Status på akut handleplan økonomi
Udskudt

 

7. Status på Økonomi.
Udskudt

 

8. Næste møde
Aftales efter den ekstraordinære generalforsamling

 

9. Eventuelt
Udskudt